Võlgnikule

Uus võlausaldaja Omega Invest

Saades teate nõude loovutamisest, on Teie täitmata kohustus müüdud Omega Invest´ile, kes on uueks võlausaldajaks. Uuele võlausaldajale on üle läinud õigus nõuda kõiki nõudesummasid  ning sealhulgas ka kõrvalnõudeid. Samuti tuleb teostada kõik võlgnevuse tasumise maksed uuele võlausaldajale.

Juhul, kui pöördute algse võlausaldaja poole, suunatakse Teid tagasi ühendust võtma Omega Invest`iga.

Nõude loovutamise teatise/nõudekirja saamine Omega Invest`ilt loovutatud nõudes

1. Nõude loovutamise teatise/nõudekirja saamisel palume viivitamatult võtta ühendust kontaktandmetes märgitud isikuga, leppimaks kokku võlgnevuse tasumises. Kui korraga ei ole võimalik kohustust täita, pakume ka maksegraafiku koostamise võimalust võlgnevuse tasumise ajatamiseks.

2. Juhul kui teatise/nõudekirja koos vastavasisulise volikirjaga esitab inkassofirma, on Teie võlgnevus edastatud sissenõudmiseks koostööpartnerist inkassofirmale. Sellisel juhul palume pöörduda vastava inkassofirma poole maksekokkuleppe koostamiseks. Inkassomenetluse ajal Omega Invest omapoolselt maksekokkuleppeid ei sõlmi. Kui korraga kohustust täita ei ole võimalik, pakub inkassofirma ka maksegraafiku koostamise võimalust võlgnevuse tasumise ajatamiseks.

Kuhu võlguolev summa tasuda

Võlgnevuse tasumise makseid saab teostada alljärgnevale arveldusarvele: Swedbank: EE322200221035967463 SWIFT/BIC: HABAEE2X

MAKSA VÕLGNEVUS SIIN

Swedbank_logo danske-bank-logo SEB-logo LHV_Pank_logo